Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘ağaç dikme hadis’

“Kim bir ağaç dikerse, Allah Teâlâ o ağaçtan çıkacak meyve miktarınca o kimseye sevap yazar.” Ahmed İbn Hanbel, 5/414

“Müslüman, bir ağaç diktiğinde, o ağaçtan yenildiği sürece, o yenilen şey kendisi için sadakadır. ” Riyazüs- Salihin, 1/168 

“Kıyamet kopmaya başladığında birinizin elinde bir ağaç fidanı bulunursa, kıyamet kopmadan önce onu dikmeye gücü yetiyorsa, hemen onu diksin.” Ahmed İbn Hanbel, 3/191

“Ağaç keseni Allah tepesi üstü ce­henneme atar.” Câmiu’s-Sağir 2/164

Bekleriz :)

-Sâliha

Advertisements

Read Full Post »